Turistično društvo Naš kraj

Turistično društvo Naš kraj je na Ljubnem zagotovo tisto društvo, ki povezuje krajane in krajanke, hkrati pa skrbi za urejeno in celostno turistično podobo kraja in okolice. Začetki društva segajo že v 30. leta prejšnjega stoletja. Leta 1933 je bilo namreč ustanovljeno Tujsko prometno in olepševalno društvo, ki je, tako kot njegov naslednik, skrbelo za enotno urejeno podobo kraja in okolice.

Danes TD Naš kraj sodeluje pri številnih projektih, med katerimi so številni povezani s turizmom, prav tako pa člani društva pomagajo tudi pri kulturnih, športnih, izobraževalnih, zabavnih in izobraževalnih projektih, kot so: izvedba svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, čistilne akcije, pustovanje, kresovanje, zagotovo pa med vsemi prireditvami najbolj izstopa Flosarski bal.

Flosarski bal

Flosarski bal je še danes največja prireditev društva, saj na Ljubnem poteka že od leta 1961. Spada med najstarejše prireditve v Sloveniji, obiskovalci pa lahko v juliju in avgustu obiščejo več kot 40 različnih dogodkov, ki jih TD Naš kraj organizira s pomočjo različnih društev in posameznikov. Mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, priprava kope za "kuhanje" oglja, likovne delavnice, športni dogodki in turnirji, predvsem pa zabavni večeri so le določeni izpostavljeni dogodki Flosarskega bala, ki vsako leto prepričajo tako domače kot tudi tuje obiskovalce.